U unutrašnjem prostoru poslovnog objekta postavili smo “zeleni zid” sa automatskim sistemom za navodnjavanje.

Pogledajte na slikama.