Na prostoru ispred privatne kuće u Travniku napravili smo cvijetnjak sa ukrasnim biljnim vrstama, te cijeli prostor ukrasili sa dekorativnim kamenom u dvije boje.

Na prostoru koji je predviđen za travnjak, uklonili smo postojeći i dodali novi travni busjen.