Uređenje privatne okućnice je imalo za cilj da se hortikulturno uredi zelena površina oko ljetnikovca. Postojeća travna površina je bila zapuštena što je imalo za cilj njeno uklanjanje i postavljanje nove zemlje sa travom. Nakon zasijavanja trave ppsadili smo par sadnice tuja smaragd uz ogradu posjeda.