Uređenje privatne okućnice je imalo za cilj da se hortikulturno uredi zelena površina oko ljetnikovca. Na zahtjev klijenta postavljene su sadnice ukrasnog bilja koje ne zahtjevaju veliku brigu. Nakon sadnje ukrasnog bilja postavnjeno je antikorovsko platno koje smo dekorisali sa kamenom.