Ispred privatne kuće uredili smo manji cvijetnjak i dopunili već postojeću zelenu prvršinu sa ukrasnim saddnicama.