Na lokaliciji u Travniku uredili smo manju zelenu površinu ispred privatne kuće. Uz podzidu smo posadili tuje smaragd a okolo sadnica postavili antikorovsko platno i dekorativnu koru. Na preostalom dijelu zelene površine formirali smo manji cvijetnjak a na ostatku zasijali travu.