Ispred privatne kuće u Traniku uklonili smo dotrajali travni busjen i posijali novu travu. Prethodno smo postavili automatski sistem za navodnjavanje. U cvijetnjake smo dodali još biljnih vrsta i sve dekorisali sa ukrasnom korom u dvije boje.