Ispred privatne kuće u Travniku uredili smo cvijetnjak. Oko sadnica postavili smo foliju protiv korova i dekorativnu koru u smeđoj boji.

Detaljnije na slikama.