Ispred privatne kuće uredili smo dio zelene površine, tako što smo formirali dva manja cvijetnjaka. Oko sadnica postavili smo sistem za navodnjavanje, te foliju protiv korova i dekorativnu koru.

Detaljnije na slikama.