+387 61 278 299 +387 61 322 181
smaragdtravnik@gmail.com
Kalibunar 26 B, Travnik
Bosna i Hercegovina

Uređenje privatne okućnice 19 – Sarajevo

Na predmetnoj površini instalirali smo automatski sistem za navodnjavanje koji pruža optimalne uvjete za rast i razvoj biljaka u sušnom periodu godine. Takođe instalirali smo i senzore za kišu, koji imaju ulogu da sistem gase prilikom padavina kako bi uštedjeli na korištenju vode.

Pored sistema za navodnjavanje cijelu predmetnu površinu smo uredili sa dekorativnom korom u crvenoj boji i dekorativnim kamenom.