Ispred privatne okućnice uredili smo dva manja cvijetnjaka. Unutar cvijetnjaka posadili smo dekorativne biljne vrste i sa obje strane postavili smaragdne tuje. prostor oko tuja smo dekorisali sa ukrasnim bijelim kamenom. Na ostalom prostoru smo dosijali travu.