Uređivanje privatne okućnice imalo je za cilj da se hortikulturno uredi manji dio zelene površine. Na površini oko kuće posadili smo biljne vrste i pojedine dijelove ukrasili sa dekorativnim malćem i ukrasnim kamenom.