Uređenje privatne okućnice je imalo za cilj da se hortikulturno uredi manji dio zelene površine. Kako se radi o izuzetno malom prostoru, uspjeli smo da postavimo par stabala uz samu betonsku ogradu. Koristili smo drveće kuglastog bagrema i katalpe koje će u narednom periodu stvoriti privatnos objektu koji se nalaz u samom gradu.

Pored stabala u donjoj etaži posadili kobinaciju lavande i ruzmarina koje će u ljetnom periodu pružati prijatan miris prilikom korištenja prostora za sjedenje. Na ostalom prostoru smo zasijali travu.