Uređenje privatne okućnice je imalo za cilj da se hortikulturno uredei zelena površina. Zahtjev investitora bio je da se postavi antikorovsko platno i preko kamen, kako bi se stim, riješio problem sa košenjem trave i suzbio korov. Kako na cijeloj povronin nebi preovladavao kamen koristili smo i dekorativnu koru u crvenoj boji.

Na par mjesta posadili smo biljne vrste i formirali cvijetnjak.