Smaragd Travnik je imao zadatak da osmisli i izradi projekta kompletnog uređenja zelene površine.

Glavni zadatak prilikom rješavanja okućnice bio je zatvaranje postojećeg makadamskog puta i zaštita dvorišta od pogleda sa susjednih parcela. Uređivanje okućnice se odvijalo u dvije faze. U prvoj fazi radilo se na uređenju prilaza privatnoj kući, a druga faza zatrpavanje makadamskog puta i formiranje jedne ravne površine koje će se koristiti za rekreaciju.

Pogledajte na fotografijama:

 

« 1 of 2 »