Ovim projektom je planirana rekonstrukcija već postojećih zelenih površina kao i zasnianje novih. Za cijeli prostor smo napravili projekat i izvršili realizaciju istog. Formiran je park na kome su zasađene ukrasne sadnice i zasijana trava na cijelom području.