Na Vlašiću, oko privatne vikendice, formirali smo zelene povšine sa biljnim vrstama vodeći računa o stanišnim uslovima, te na cijeloj površini zasijali travu.