Uređenje ispred stambene zgrade je imalo za cilj da se hortikulturno uredi zelena površina. Kako se radi o stambenoj zgradi cilj je bio da se postave sadnice koje ne zahtjevaju veliku brigu. Nakon sadnje ukrasnog bilja postavljena je antikorovsko platno i postavljena kombinacija ukrasnog kamena i malča u crvenoj boji.