Uređenje ispred stambene zgrade imalo je za cilj da se hortikulturno uredi zelena površina uz samu podzidu. Kako se radi o stambenoj zgradi postavljene su sadnice tuja koje ne zahtjevaju veliku brigu. Nakon sadnje ukrasnob bilja postavljeno je antikorovsko platno i preko njega dekorativna kora.