U krugu poslovne fabrije “OLIP BOSNIA” uredili smo zelenu površinu time što smo formirali manji park i vještačko brdo na kome stmo od biljnih vrsta formirali logo kompanije. Na cijeloj površini porde biljnih vrsta zasijali smo travu.