Ipred poslovnog objekta Telemach Travnik postavljene su žardinjere sa ukrasnim sadnicama. Kako se radi o objektu koji ima dosta prozora trudili smo se da postavimo sadnice koje ne rastu brzo i ne zaklanju pogled ka prostoru.