Stablo Bijela topola (Populus alba L.) se nalazi na lokaciji kod džamije u Turbetu, Općina Travnik i u  vlasništvo je Vakufa. Ova topola predstavlja, obzirom na svoj uzrast, starost i habitus veoma važan objekat zaštite prirode te je kao takva stavljena pod zaštitu države Bosne i Hercegovine. Starost ovog stabla se procjenjuje na oko 400 godina. Stablo se nalazi na 582 m nadmorske visine, visina stabla je 19 metara, a obim 7,85 m, te promjer oko 2,5 m.

Izrazito dug period kišnih padavina u ljeto 2018. godine i vremešnost stabla, uzrokovali su stradanje znatnog dijela debla i krošnje stabla, te je realizacija projekta sanacije vidnih oštećenja i uređenja okoliša stabla osigurana sredstvima Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva – Kantonalna uprava za šumarstvo Srednjobosanskog kantona.

Na osnovu snimljenog postojećeg stanja urađen je projekat za sanaciju stabla bijele topole i hortikulturno uređenje prostora oko stabla. Izvršeno je sljedeće:

 1. Uklanjanje truleži sa stabla do zdravog dijela
 2. Premazivanje zdravog dijela sa adekvatnim zaštitinim sredstvom
 3. Podkresivanje odumrlih grana
 4. Korekcija krošnje stabla
 5. Odvoz truleži i odumrlih grana
 6. Popunjavanje šupljeg dijela stabla sa betonom
 7. Podizanje ivičnjaka oko stabla i za cca 35 cm
 8. Dovoz i razastiranje plodne zemlje i nivelisanje u cilju formiranja ravnijeg dijela u prostor oko stabla
 9. Hortikulturno uređenje prostora oko stabla
 10. Postavljanjem novog korita za pitku vodu
 11. Izrada i postavljanje oglasne ploče na prikladno mjesta