U sklopu proljetnog održavanja izvršili smo reparaciju travnjaka kao i prihranu svih ukrasnih sadnica.

U sklopu održavanja travnjaka redovne mjere su: košenje, prihrana i aeracija. Aeraciju sprovodimo specijalnom mašinom koja čupa staru travu i razbija pokoricu tla, kako bi korijen trave mogao što bolje da se razvija a samim time formira kompaktan travnjak. Ovu mjeru vršimo tokom proljeća, da bi travnjak bio lijep i održao se u dobrom stanju, tokom cijele sezone.