U sklopu proljetnog održavanja izvršili smo reparaciju travnjaka. U sklopu održavanja travnjaka redovne mjere su: košenje, prihrana i aeracija.