+387 61 278 299 +387 61 322 181
smaragdtravnik@gmail.com
Kalibunar 26 B, Travnik
Bosna i Hercegovina

PROJEKTOVANJE

Projektovanje zelenih površina je jedna od naših najvažnijih djelatnosti. U našem birou projektuju se privatne okućnice, otvoreni prostori stambenih blokova, poslovnih i komercijalnih objekata i javne zelene površine.

Prije izrade projekta vrši se obilazak i snimanje terena, analiza postojećeg stanja i uslovi sredine i izrada idejnog rješenja na osnovu kojeg se izrađuje idejni i glavni projekat. Idejni projekat ja manjeg obima od glavnog i sadrži crtež osnove sa površinama,rasporedom biljaka i građevinskih elemenata, obično sadrži 3D model.

 

Neki od projekata: