Ispred privatne kuće u Travniku, na kojoj smo prethodno formirali zelenu površinu (okućmica 22), u ovoj fazi smo postavili umjetnu travu oko dječijeg igrališta.