Održavanje zelenih površina

SMARAGD TRAVNIK nudi usluge održavanja zelenila i zelenih površina stambenih i poslovnih objekata, kao i održavanje i njega biljaka u enterijeru. Radovi održavanje vrši tim baštovana, sa svom potrebnom mehanizacijom, a diplomirani inžinjeri redovno obilaze teren i provjeravaju zdravstveno stanje travnjaka i propisuju mjere njege u skladu sa potrebama zelene površine. U okviru održavanja pružamo usluge redovnog košenja travnjaka, prihranjivanje travnjaka profesionalnim đubrivima, mehanička i hemijska borba protiv korova. U sklopu redovnog održavanja vrši se i orezivanje biljaka, okopavanje zemljišta radi poboljšavanja vodovazdušnog režima, otresanje snijega sa biljaka i sl.