Na lokaciji u Vitezu uredili smo prostor oko porodićne kuće, tako što smo orezali “živu ogradu” i oblikovali postojeće sadnice. Jedan dio ograde formiran je od sadnica tuja, a drugi od sadnica graba. Nakon orezivanja žive ograde i ukrasnih sadnica isti otpad smo mašinski isjeckali i iskoristili kao malč.