Nekropola stećaka MACULJE smještena je na području Rostova između Novog Travnika i Gornjeg Vakufa. Na zahtjev nadležnih institucija izradili smo projekta cijelog podrućje i izvršili prvu fazu radova – sadnja sadnica smrče.