Ispred novog poslovnog objekta MEDICAL CENTAR u Novom Travniku hortikulturno smo uredili prostor ispred ovog objekta. Zelena površina je prethodno bila dosta zapuštena tako da smo morali uraditi prethodnu pripremu i uklanjanje korovskih vrsta. Stablo žalosnog duda smo morali ostaviti kako su navele nadležne institucije.

Za dekoraciju smo koristili malč u žutoj boji kao što je i logo kompanije.