Ispred kompanije Kristal d.o.o. Vitez hortikulturno smo uredili prostore koji su predviđeni za formiranje zelenih površina. Posadili smo ukrasne biljne vrste i postavili prskalica za automatsko navodnjavanje. Nakon sadnje biljaka na preostalom prostoru zasijali smo travu.