Ispred poslovnog objekta tvornice cipela KAVAT d.o.o. u Novom Travniku hortikulturno smo uredili prostor ispred samog objekta. Na površini koja je predviđena kao zelena površina posadili smo veći broj ukrasnih sadnica (tuja globosa i tuja smaragd), a na cijelom prostoru smo postavili travni busjen.