U skladu sa namjenom ovog objekta, a usljed nedostatka zelene površine, postavljene su betonske žardinjere sa ukrasnim sadnicama. Prilikom sadnje vodili smo računa da sadnice budu niskog rasta kako iste nebi zaklonile objekat.