Firma Smaragd Travnik radila je na hortikulturnom uređenju izvorišta “DOKUZI” u Travniku. Prilikom odabira biljnih vrsta vodili smo računa da to budu autohtone vrste.

Prostor je sačinjavao četiri površine predviđene za formiranje cvijetnjaka. Na predmetnim površinama oko biljaka postavili smo antikorovsko platno i dekorativni malč.