+387 61 278 299 +387 61 322 181
smaragdtravnik@gmail.com
Kalibunar 26 B, Travnik
Bosna i Hercegovina

IZGRADNJA ZELENIH POVRŠINA

SMARAGD TRAVNIK nudi usluge iz domena izvođenja radova pejzažnog inžinjerstva kao što su: izvođenje zemljanih radova, agrotehnička priprema zemljišta, sadnja biljaka, formiranje travnjaka. Smaragd Travnik vrši radove nabavke, dovoza i razastiranja humusne zemlje, poboljšavanje mehaničkih i hemijskih osobina postojećeg zemljišta, također vršimo usluge nabavke, transporta i sadnje biljaka.

Vršimo također i zasnivanje travnjaka bilo sjetvom, postavljanjem busjena ili hidrosjetvom. Prije zasnivanja travnjaka vrši se agrotehnička priprema zemljišta, poboljšavanje mehananičkih i hemijskih osobina zemljišta, te fina nivelacija. Ukoliko se radi o hidrosjetvi nakon pripreme zemljišta nije potrebno naknadno valjanje terena.

Detaljnije o hidrosjetvi pogledajte ovdje