Smaragd travnik je u suradnji sa Internacionalnim Univerzitetom Travnik realizovao drugu fazu hortikulturnog uređenja. Pogledajte na fotografijama.