Nakon prethodno utvrđenog stanja na terenu, krenuli smo sa čišćenjem prostora koji je bio predviđen za vrt. Nakon uklonjenog otpada, na jednom dijelu formirali smo betonsku ploču i zelenu površinu.

Također, na zidu napuštenog objekta postavili smo limene panele kako bismo prostor učinili bezbjednim za članove udruženja.