Ispred hotela Blanca Resort & Spa na Vlašiću hortikulturno smo uredili prostore koji su predviđeni za formiranje zelenih površina kao i prostor uz novi parking.

Detaljnije na slikama: