Smaragd Travnik je u suradnji sa Općinom Travnik realizovao projekat hortikulturnog uređenja kružnog toka na lokaciji “PIROTA”. Na blago uzdignutoj podlozi formirana je živa ograda od sadnica šimšira a unutrašnji prosto je popunjen sa sadnicama ruža. Sa vanjske strane posađeno je sezonsko cvijeće.

Vodili smo računa da postavljamo sadnice koje su dozvoljene propisima o saobraćaju.