Na predmetnoj zelenoj površini imali smo zahtjev od investitora da uz zidnu ogradu posadimo sadnice tuja smaragd. Prostor ispod sadnica uz bazen smo ukrasili sa dekorativnim kamenom. Na ostaloj površini smo zasijali travu.