Na gradskom trgu u Travniku hortikulturno smo uredili prostor predviđen za zelenu površinu tako što smo posadili drveće (kuglasti bagrem) i ukrasne grmove (puzajuće kleke). Na cijelom prostoru postavili smo automatski sistem za navodnjavanje, te na cijeloj površini zasijali travu.