Projektm je obuhvaćena površina ispred zgrade Internacionalnog Univerziteta Travnik. Glavni cilj ovog projekta bio je formiranje parka za studente i prilaz ka Univerzitetu. Na stazama koje vode ka zgradi posadili smo stabla javora i time formirali dvije male aleje. Oko cijelog parka smo zasadili “živu ogradu” i na cijeloj površini zasijali travu.

Na centralnom dijelu parka formirali smo vještačko brdo i od sadnica šimšira napravili inicijale Univerziteta.