Na lokaciji u Donjem Vakufu duž šetališta uz rijeku Vrbas formirali smo aleju. Naime, na desnoj obala rijeke Vrbas od Mosta Alije Izetbegovića pa sve do Janjevog mosta posadili smo stabla lipe, likvidambara i tulipanovca starosti od 7 do 8 godina, visine 2,5 metra.

Pored hortikulturnog uređenja šetalište je potpuno asfaltiranje, postavljene su klupe i korpe za otpad.

Investitor ovog značajnog projekta je općina Donji Vakuf.