Na lokaciji ispred Elči Ibrahim-pašine medrese u Travniku uredili smo zelenu površinu koja vodi ka samom ulazu u objekat. Sa jedne strane (uz rijeku Lašvu) uz samu ogaradu posadili smo tuje smaragd i formirali cijetnjak, a sa druge strane smo (uz cestu) posadili smo drveće ukrasnih šljiva. Ispod drveće poadili smo ukrasno grmlje (pokrivaće tla) zbog velike kosine i potencijalnog spiranja tla.

Na cijeloj površini zasijali smo travu.