Smaragd Travnik je u suradnji sa Općinom Travnik i turskom razvojnom agencijom “TIKA” hortikulturno uredio dječiji park u Travniku.