Ispred ulaza u nove prostorije Centra za edukaciju mladih, postavili smo betonske žardinjere sa sadnicama tuja smaragd.

ŽELIMO IM PUNO UPJEHA U DALJEM RADU.