Ispred cafe lounge “LUANDA” Travnik – postavili smo ukrasne biljke u već formirane saksije u ogradi ljetne bašte. Detaljnije na fotografijama.