Ispred cafe lounge “LUANDA” Travnik, uredili smo zelenu površinu, tako što smo formirali jednu stranu od biljaka koje će imati zaštitni karakter (zaštita od buke i prašine koja se formira prilikom saobraćaja) i drugu stranu na kojoj je formiran cvijetnjak od niskih biljnih vrsta.

 

.