Na Vlašiću (KUKOTNICA – BABANOVAC) 19.04.2016. godine u suradnji sa “VLAŠIĆ PLANET ŽIVOTA” formirali smo botaničku stazu. Na ovoj lokaciji je posađeno 25 stabala raznog drveća, vodeći računa da stanišni uslovi odgovaraju samim sadnicama. Petnaestak sadnica posadile su osobe koje su učestvovale u razvoju ove ideje.

Dio atmosfere Vam prenosimo preko fotografija: