Na prostoru ispred nove zgrade u sklopu JU Bolnice za plućne bolesti i tuberkulozu Travnik, formirali smo cvijetnjak. Prostor oko biljnih vrsta dekorisali smo sa ukrasnim kamenom u bijeloj boji.